Hudson Massage Amsterdam

Contra indicaties

Contra indicaties zijn redenen waarom iemand niet (absolute contra indicatie) of gedeeltelijke niet (relatieve contra indicatie) gemasseerd mag worden. Tenzij er toestemming is van de behandelende arts en/of specialist. Raadpleeg bij twijfel altijd je arts of specialist.


Absolute contra indicaties zijn:

Koorts, onbekende pijnen, infectieziekten zoals griep, besmettelijke huidziekten, steenpuist, alle ontstekingen, ernstige vaatziekten, psoriasis, kanker, trombose, burnout en de eerste drie maanden van de zwangerschap.

Relatieve contra indicaties zijn:

Overgevoeligheidsreactie, zwangerschap na drie maanden, hartafwijkingen, spataderen, sterk behaarde huid.Copyright © 2012/2019 - Hudson Massage Amsterdam