Hudson Massage Amsterdam

Disclaimer Hudson Massage Amsterdam

De massages die ik geef zijn niet medisch, maar puur ter ontspanning. Als je onder doktersbehandeling bent overleg dan altijd met de arts of je een massage mag. Ik behandel geen ziekten en/of blessures en stel geen diagnoses.

Aansprakelijkheid: Hudson Massage Amsterdam is niet verantwoordelijk voor enige schade, in welk opzicht dan ook, aan het lichaam, naar aanleiding van een door mij uitgevoerde massage.

Disclaimer Hudson Massage Amsterdam
Copyright © 2012/2019 - Hudson Massage Amsterdam